Pre 3 Generacie

Chcete spájať generácie?
my vám pomôžeme
prihláste svoj nápad do 11.1.2019.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do tretieho kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

Prihlásiť nápad

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať 3 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.
Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 30 000 eur.

Kontakt

Hana Tarabová
správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
mobil: 0911 700 005
e-mail: nadacia@pabk.sk
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.