VÍŤAZNÝ TROJGENERAČNÝ NÁPAD!

Ďakujeme, že ste sa zapojili do hlasovania o najlepší nápad!
Vďaka Vašim hlasom získal bonus 500€ projekt „Oddychové miesta CykloKorytničky“!

 • Z mesta Ružomberok viedla do kúpeľov Korytnica úzkokoľajná železnica, známa ako „Korytnička“. V roku 2015 sa skupina nadšencov za podpory mesta rozhodla vyčistiť bývalú trasu železnice, upraviť jej povrch a vytvoriť tak súvislú cyklotrasu z Ružomberka do Korytnice v dĺžke 23 km. Cyklotrasa je svojou náročnosťou určená pre všetky vekové skupiny, no jej dĺžka si vyžaduje vybudovanie niekoľkých odpočinkových miest. Cieľom projektu je vyčistenie okolia, vyrovnanie terénu a vybudovanie zastrešených odpočívadiel dobrovoľníkmi všetkých vekových kategórií. Bývalú trasu železničky využívali súčasní starí rodičia so svojimi deťmi. Dnes môžu tieto deti v úlohe rodičov na bicykloch objavovať ducha starej železničky. Starí rodičia poskytnú fotodokumentáciu zo „starých čias“ a spoločne so svojimi deťmi a vnukmi sa budú podieľať na vybudovaní odpočívadiel.

  Ružomberok / Korytnica

  Projekt podal: Mesto Ružomberok

 • Pre 3 generácie

  Program je venovaný deťom - mladým ľuďom – aktívnym ľuďom - seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva

  O finančnú podporu sa mohli uchádzať:
  • aktívni občania a iniciatívy
  • verejnoprospešné organizácie
  • školy
  • zariadenia pre seniorov
  • samosprávy
  Podporili sme dobré nápady, ktorých cieľom je niektorá z týchto tém:
  • Sociálna starostlivosť
  • Zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí- podpora vzdelávania
  • Aktívneho využitia voľného času, rozvoj telovýchovy
  • Obnova/ úprava verejných priestranstiev
  • Zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
  • Kultúra a umenie
 • Podpora nápadu

  Na realizáciu tých najlepších nápadov bolo možné získať finančné prostriedky v maximálnej hodnote 20 000 €

  Nápady z celého Slovenska Váš nápad mohol získať podporu až do výšky 2 000 € Hlasovanie: Vďaka hlasovaniu verejnosti môže niektorý z podporených nápadov získať bonus 500 € viac info >>
 • Priebeh programu

  Do 6. 6. 2016 Uzávierka prijímania nápadov. Do 27. 6. 2016 Zverejnenie podporených nápadov na www.pre3generacie.sk. Žiadatelia o grant budú vyrozumení mailom. Od 27. 6. 2016
  do 11. 7. 2016
  Hlasovanie na www.pre3generacie.sk. Verejnosť môže hlasovaním podporiť jeden nápad, ktorý získa dodatočnú prémiu 500 € na ešte lepšiu realizáciu.
  Do 31. 3. 2017 Realizácia podporených nápadov.

PODPORENÉ NÁPADY

Nadácia Poštovej banky podporila v rámci grantového programu 16 skvelých, verejnoprospešných projektov, na ktorých realizácií sa budú podieľať dobrovoľníci 3 generácií!

 • Oddychové miesta CykloKorytničky

  Z mesta Ružomberok viedla do kúpeľov Korytnica úzkokoľajná železnica, známa ako „Korytnička“. V roku 2015 sa skupina nadšencov za podpory mesta rozhodla vyčistiť bývalú trasu železnice, upraviť jej povrch a vytvoriť tak súvislú cyklotrasu z Ružomberka do Korytnice v dĺžke 23 km. Cyklotrasa je svojou náročnosťou určená pre všetky vekové skupiny, no jej dĺžka si vyžaduje vybudovanie niekoľkých odpočinkových miest. Cieľom projektu je vyčistenie okolia, vyrovnanie terénu a vybudovanie zastrešených odpočívadiel dobrovoľníkmi všetkých vekových kategórií. Bývalú trasu železničky využívali súčasní starí rodičia so svojimi deťmi. Dnes môžu tieto deti v úlohe rodičov na bicykloch objavovať ducha starej železničky. Starí rodičia poskytnú fotodokumentáciu zo „starých čias“ a spoločne so svojimi deťmi a vnukmi sa budú podieľať na vybudovaní odpočívadiel.

  Ružomberok / Korytnica

  Projekt podal: Mesto Ružomberok

  výška grantu 1700 €

 • Ľan, ktorý spája a uzdravuje

  Ľan bol od nepamäti na Orave plodinou využívanou na výrobu textilu. Starí rodičia súčasnej mladej generácie si ešte pamätajú postupy na získanie ľanových nití- od zasiatia až po zber a spracovanie. Tento projekt stavia predovšetkým na poznatkoch a skúsenostiach dôchodcov, ktorí odovzdajú osamelo žijúcim matkám a ich deťom dedičstvo poznatkov v oblasti pestovania ľanu, jeho využitia a rozvíjaniu umeleckej tvorby na Orave. Súčasťou projektu budú ľanové a zeleninové dielne, zamerané na ochutnávky výrobkov dopestovanej zeleniny osamelými matkami a deťmi a zároveň oboznámenie verejnosti s možnosťami využitia ľanu, či už ako technickej alebo výživovej komodity. Uskutoční sa aj ľanová exkurzia a ľanové stretnutie troch generácií. Mamy sa budú venovať použitiu ľanového semena v kuchyni. Deti budú spoločne so seniormi vyrábať dekorácie z plátna. Aktivity sú koncipované tak, aby boli obohacujúce pre všetky tri generácie.

  Orava

  Projekt podal: OZ Misia mladých

  výška grantu 1300 €

 • Tradične spoločne

  Techniky vyšívania a výroby ľudových krojov sa dedili a uchovávali z generácie na generáciu. To sa realizovalo priamo v rodine , či vzájomným stretávaním sa rodinných príslušníkov, susedov, priateľov rôzneho veku. Tento model by chceli v rámci projektu Tradične spoločne realizovať aj mamy a staré mamy členov folklórneho súboru. Keďže sa kroje jednotlivých členov súboru pravidelným používaním opotrebujú a ničia, rozhodli sa rodičia a rodinní príslušníci kroje nanovo ušiť a vyzdobiť. Na pravidelných stretnutiach dobrovoľníci pod vedením skúsených žien, ktoré sa venujú výšivkám a šitiu krojov rozšíria krojové vybavenie detského súboru. Počas stretnutí 3 generácií by sa zároveň prehĺbili dobré vzťahy a komunikácia medzi nimi. Deti z folklórneho súboru následne výsledok práce odprezentujú na rozličných podujatiach, ktorých sa pravidelne zúčastňujú. Zároveň budú konkrétne časti ľudového odevu vystavené v materskej a základnej škole, kde sa uskutoční tanečná a tvorivá dielňa s folklórnou tematikou.

  Košice

  Projekt podal: Detský folklórny súbor Hanička

  výška grantu 500 €

 • Komunitná záhrada ako miesto prijatia pre všetkých

  Vytvorenie Komunitnej záhrady je zámerom projektu, na ktorom budú ako dobrovoľníci participovať všetky 3 generácie, pričom do aktivít budú zapájaní aj ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, čím sa im poskytne možnosť integrácie do komunity a získanie pracovných návykov. Dospelí upravia betónovú plochu, chodníky a zelené plochy. Deti a seniori sa budú podieľať na výrobe záhradného nábytku a doplnkov. Komunitná záhrada bude po jej vytvorení slúžiť na realizáciu aktivít , ktoré budú orientované na sociálne znevýhodnenú skupinu všetkých vekových kategórii. V novovybudovanej záhrade budú prebiehať aktivity rôznorodého charakteru ako napríklad- čitáreň, detský kútik, športové, vzdelávacie a umelecké aktivity.

  Hlohovec

  Projekt podal: OZ Samaria

  výška grantu 1600 €

 • Námestíčko vo Valaskej Dubovej

  Valaská Dubová je malá obec nachádzajúca sa v prírodnom chránenom pásme Chočské vrchy. Práve z tejto obce vedie najvyhľadávanejšia turistická trasa na Veľký Choč. Cieľom projektu je vybudovať v strede obce malé námestíčko , ktoré bude slúžiť na stretnutia miestnych občanov, relax turistov a na celkové skrášlenie obce. Do projektu sa zapojí 80 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií od najmenších škôlkarov, ktorí sa tešia na sadenie kvetov až po najstarších občanov obce. Všetci spoločne vybudujú verejné priestranstvo s lavičkami na oddych, okrasnými kvetmi a krami v centre obce.

  Obec Valaská Dubová

  Projekt podal: Obec Valaská Dubová

  výška grantu 1500 €

 • Spojme myseľ aj srdcia 3 generácií s návratom do minulosti

  Do projektu bude zapojených minimálne 100 obyvateľov obce Pohorelá a takisto aj deti z ohrozených rodín. Zážitkové aktivity pre 3 generácie budú rozdelené na 10 dní v rámci dvoch mesiacov. Každý deň bude zameraný na inú aktivitu -tradíciu ako napríklad príprava tradičných jedál, stavanie májov, páranie a vyšívanie, Veľká noc na dedine, kosenie, svadba a Vianočné sviatky na dedine. Projekt ukáže mladej generácii ako sa dá prežiť deň bez toho, aby zapli počítač alebo televízor. Dovolí starým rodičom prežiť a zaspomínať si na kúzlo domova a lásky, ktoré sa niekedy z rodín vytráca kvôli pracovnej vyťaženosti. Strednej generácií zasa poskytne možnosť pochopiť, že najdôležitejšie je nájsť si aspoň chvíľu počas dňa na rodinu a venovať sa jej. Celý projekt s aktivitami bude zdokumentovaný fotograficky, pričom bude vydaný kalendár na rok 2017 pod názvom Spojme myseľ aj srdcia pre šťastné detstvo.

  Obec Pohorelá

  Projekt podal: OZ Šťastné detstvo

  výška grantu 1400 €

 • Tvorba dažďových záhrad vo Veľkých Turovciach

  Skúsenosti najstaršej generácie, schopnosti strednej generácie a nadšenie najmenších sú základným pilierom pri riešení ekologického problému v obci- zachytávanie dažďovej vody. Na projekte budú participovať trojgeneračné formácie tvorené po rodinnej osi a jednak skupiny žiakov z materskej, základnej a strednej školy, aktivační pracovníci obce a seniori z denného stacionára. Cieľom projektu je vybudovanie dažďových záhrad a zároveň iniciovanie ekologického nakladania s dažďovou vodou na pozemkoch. Práve tieto záhrady pomôžu pri riešení problémov s povodňami, ktoré často postihujú občanov obce. Snahou dobrovoľníkov je aj vzdelávať občanov a podporiť ich angažovanie sa v ekologickej problematike.

  Veľké Turovce

  Projekt podal: OZ Pre Turovce - Pro Thur

  výška grantu 1000 €

 • Umenie na Hornej

  Cieľom projektu je prepojiť interiér bývalého kultúrneho domu , záhrady, minianfiteátra s vonkajším prostredím dediny. Vytvorí sa tak komplexný a jedinečný kultúrny priestor pre každoročné usporiadanie divadelno- hudobného festivalu s názvom Mičinský pitvor. Všetky tri generácie z obce budú zapojené do prác- deti sa zapoja do úpravy záhrady a dospelí do renovácie priestorov. Snahou občianskeho zduženia je celkové oživenie kultúrneho priestoru regiónu, spolupráca s obyvateľmi obce a ďalšími komunitami na pravidelných kultúrnych podujatiach pre deti a dospelých, ktoré sa v nových priestoroch budú realizovať.

  Obec Horná Mičiná

  Projekt podal: OZ Umenie na Hornej

  výška grantu 1500 €

 • Nechoďte dnes na Facebook, poďte do Domu remesiel

  OZ CVAK vytvorí Dom remesiel, ktorý bude spájať neformálne vzdelávanie o ľudových tradíciách a remeslách v obci Vidiná a tvorivé aktivity pre 3 generácie. Projekt bude realizovaný v areáli Domova sociálnych služieb, aby sa do neho mohli zapojiť aj klienti, ktorí tam žijú a pre svoje postihnutie nemôžu cestovať do vzdialenejších miest. Aktivity nadviažu na už zrealizované projekty, ktoré ukázali miestnej komunite, čo dokážu klienti domova sociálnych služieb a podporili tak vznik nových priateľstiev, splynutie s komunitou, vzájomné spoznávanie a menej postojov k inakosti. Seniori a dospelí budú na projekte participovať ako lektori a aj ako účastníci aktivít. Študenti stredných škôl pomôžu s prípravami k tvorivým dielňam a ako zaznamenávatelia miestnych tradícií a spomienok starších obyvateľov.

  Obec Vidiná

  Projekt podal: OZ CVAK - centrum vzdelávania, aktivity a kreativity

  výška grantu 750 €

 • Viac spolu

  Zámerom projektu je rozvíjať tvorivé schopnosti, zručnosti a sebavyjadrenie nielen detí , ale zapojiť celé rodiny spoločne do tvorivej činnosti s hmatateľným výsledkom práce. Projekt „Viac spolu“ bude pozostávať z pravidelných tvorivých dielní s prehliadkami výstav s lektorským výkladom, ktoré sa budú konať v rámci projektu až do marca 2017. Uzavretím ročníka pravidelných tvorivých dielní bude vernisáž vytvorených prác v priestoroch Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Projekt umožňuje 3 generáciám tráviť spolu viac času, tvoriť a vzdelávať sa v tesnej blízkosti výtvarného umenia.

  Nové Zámky

  Projekt podal: Galéria umenia Ernesta Zmetáka

  výška grantu 1050 €

 • Knižné búdky na detských ihriskách v meste

  Požičaj – Prečítaj - vymeň či vráť je heslo, v duchu ktorého sa ponesie projekt vybudovania knižných búdok na ihriskách v Považskej Bystrici. Knižné búdky vyrobia žiaci zo stavebného učilišťa a dobrovoľníci ich pomaľujú rozprávkovými motívmi. Knižné búdky budú obsahovať knihy pre dospelých, časopisy pre mamičky a babičky a detské rozprávkové knihy. O dopĺňanie knižného fondu sa bude pravidelne starať Považská knižnica, združenie lokál patriotov a samotní občania mesta. Súčasťou krstu každej novej knižnej búdky bude kultúrny program- čítanie z vybranej knihy pracovníčkami knižnice a členmi združenia, bábkové divadlo a tvorivé dielne.

  Považská Bystrica

  Projekt podal: OZ Združenie lokál patriotov Považskej Bystrice

  výška grantu 1700 €

 • Zdravie v pohybe v každom veku

  Zámerom projektu je ponúknuť zdravým deťom aj deťom s handicapom, ich rodičom a starým rodičom zmysluplné a aktívne trávenie voľného času. Realizovaním pravidelných športových krúžkov nielen pre deti, ale pre celú rodinu sa vytvorí priestor na vzájomné zdieľanie radosti z pohybu. Takýmto spôsobom chcú realizátori projektu podporiť zdravie a zdravý životný štýl detí, ktoré nemôžu navštevovať bežné športové krúžky kvôli svojmu handicapu. Projekt Zdravie v pohybe v každom veku nadväzuje na pilotný projekty, ktorý bol spustený v septembri 2015 v Banskej Bystrici a ponúka pravidelné športové krúžky pre celé rodiny počas týždňa a aj víkendových dní. V rámci projektových aktivít je plánovaná aj športová predvianočná olympiáda. Do projektu bude zapojených 200 detí a ich rodinných príslušníkov a 10 dobrovoľníkov - trénerov, animátorov a špeciálny pedagóg.

  Banská Bystrica

  Projekt podal: OZ Škola športu LABRADOR

  výška grantu 1500 €

 • Klubovňa troch generácií

  Cieľom projektu je s pomocou dobrovoľníkov zriadiť v priestoroch spoločenského domu Korytáky klubovňu troch generácií. Bude to spoločný priestor, kde budú seniori odovzdávať svoje skúsenosti a zručnosti mladšej generácií predovšetkým v oblasti ľudového umenia a kultúry. Miestnosť bude slúžiť aj na stretávanie sa mladých mamičiek s bábätkami a seniormi, aby spoločne trávili voľný čas v klubovni. Klubovňu budú pravidelne navštevovať aj deti z detského domova vďaka čomu viac spoznajú miestnu komunitu, nadviažu nové kontakty/ kamarátstva a získajú zručnosti v tradičných remeslách ako modelovanie hlinou, vyšívanie, háčkovanie, pletenie. Staršia generácia bude mať vďaka projektu viac možností na stretávanie sa s mladými ľuďmi.

  Obec Korytáky

  Projekt podal: Obec Korytáky

  výška grantu 1500 €

 • Veselá medicína pre dušu

  Cieľom projektu je pomáhať hudbou a divadlom seniorom. Spolu s profesionálnymi hercami, mladými ľuďmi a aktívnymi seniormi vytvoríme program, ktorý prinesie prijemnú a priateľskú atmosféru klientom zariadení pre seniorov. Projekt „Veselá medicína pre dušu“ rozveselí približne 240 seniorov, ktorí navštevujú alebo žijú v zariadeniach pre seniorov. Pozostávať bude z 15 hudobno- divadelných vystúpení a výstavy fotografií z projektu v klubovom centre v Žiline. Výsledkom projektu bude umožnenie kultúrneho a priateľského zážitku pre starých ľudí a zároveň prelomenie stereotypu ich každodennosti.

  Žilina

  Projekt podal: OZ Klub makovice 95

  výška grantu 1000 €

 • Spoločne pre krajšiu škôlku

  Záhradu škôlky upravia dobrovoľníci na pekný a bezpečný areál plný možností trávenia voľného času pre všetky tri generácie. Deti pri spoločnej práci získajú poznatky a skúsenosti od svojich rodičov a starých rodičov a nadobudnú kladný vzťah k prostrediu, v ktorom trávia čas. Oteckovia a starí otcovia, ktorí pracujú ako stolári a maliari pomôžu pri základných prácach. Babičky , mamička a deti pomôžu pri náteroch, brúsení dosiek a vysadia bylinkovú a zeleninovú záhradu. Okrem skrášlenia školskej záhrady budú súčasťou projektu aj rôzne aktivity pre celé rodiny- stavanie hradov z piesku, vyrezávanie tekvíc, vianočná besiedka, fašiangová zábava alebo beseda o liečivých bylinkách.

  Bytča

  Projekt podal: Mesto Bytča

  výška grantu 1100 €

 • Trojgeneračný Mikuláš

  Pán Pavol pracuje ako šofér električky a každoročne počas vianočných sviatkov spolu s najbližšími na báze dobrovoľníctva pomáha ľuďom okolo seba. Počas decembra ako šofér Mikuláš zorganizuje niekoľko jázd slávnostne vyzdobenou električkou, vo vnútri ktorej sa všetci cestujúci, od najmenších detí, cez ich rodičov až po starých rodičov budú môcť ponúknuť sladkosťami a vychutnať si Mikulášsku atmosféru. Okrem toho sa uskutočnia tvorivé dielne v spolupráci s rodinným centrom v Karlovej Vsi, určené pre všetky 3 generácie rodiny - odovzdávanie a zdieľanie rodinných vianočných tradícii. Tí najstarší z rodiny zaangažujú mladších do vianočných zvyklostí či rodinných receptúr. Podobne ako v minulom roku aj tento rok pred Vianocami navštívi niekoľko desiatok sociálne slabších rodín a deťom prinesiem malé vianočné darčeky.

  Bratislava

  Projekt podal: Pavel Durec

  výška grantu 400 €

Oddychové miesta CykloKorytničky

V roku 2015 sa skupina nadšencov za podpory mesta rozhodla vyčistiť bývalú trasu železnice, upraviť jej povrch a vytvoriť tak cyklotrasu z Ružomberka do Korytnice v dĺžke 23 km.

viac o nápade

výška grantu 1700 €

Ľan, ktorý spája a uzdravuje

Ľan bol od nepamäti na Orave plodinou využívanou na výrobu textilu. Starí rodičia súčasnej mladej generácie si ešte pamätajú postupy na získanie ľanových nití- od zasiatia až po zber a spracovanie.

viac o nápade

výška grantu 1300 €

Tradične spoločne

Techniky vyšívania a výroby ľudových krojov sa dedili a uchovávali z generácie na generáciu. To sa realizovalo priamo v rodine , či vzájomným stretávaním sa rodinných príslušníkov, susedov, priateľov rôzneho veku.

viac o nápade

výška grantu 500 €

Komunitná záhrada ako miesto prijatia pre všetkých

Komunitná záhrada bude po jej vytvorení slúžiť na realizáciu aktivít , ktoré budú orientované na sociálne znevýhodnenú skupinu všetkých vekových kategórii.

viac o nápade

výška grantu 1600 €

Námestíčko vo Valaskej Dubovej

Cieľom projektu je vybudovať v strede obce námestíčko , ktoré bude slúžiť na stretnutia miestnych občanov, relax turistov a na celkové skrášlenie obce. Do projektu sa zapojí 80 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií.

viac o nápade

výška grantu 1500 €

Spojme myseľ aj srdcia 3 generácií s návratom do minulosti

Do projektu budú zapojení obyvatelia obce Pohorelá a takisto aj deti z ohrozených rodín. Zážitkové aktivity pre 3 generácie budú rozdelené na 10 dní v rámci dvoch mesiacov.

viac o nápade

výška grantu 1400 €

Tvorba dažďových záhrad vo Veľkých Turovciach

Skúsenosti najstaršej generácie, schopnosti strednej generácie a nadšenie najmenších sú základným pilierom pri riešení ekologického problému v obci- zachytávanie dažďovej vody.

viac o nápade

výška grantu 1000 €

Umenie na Hornej

Cieľom projektu je prepojiť interiér bývalého kultúrneho domu , záhrady, minianfiteátra s vonkajším prostredím dediny. Vytvorí sa tak kultúrny priestor pre usporiadanie divadelno- hudobného festivalu s názvom Mičinský pitvor.

viac o nápade

výška grantu 1500 €

Nechoďte dnes na Facebook, poďte do Domu remesiel

OZ CVAK vytvorí Dom remesiel, ktorý bude spájať neformálne vzdelávanie o ľudových tradíciách a remeslách v obci Vidiná a tvorivé aktivity pre 3 generácie.

viac o nápade

výška grantu 750 €

Viac spolu

Zámerom 3-generačného projektu „Viac spolu“ je rozvíjať tvorivé schopnosti, zručnosti a sebavyjadrenie nielen detí , ale zapojiť celé rodiny spoločne do tvorivej činnosti s hmatateľným výsledkom práce.

viac o nápade

výška grantu 1050 €

Knižné búdky na detských ihriskách v meste

Požičaj – Prečítaj - vymeň či vráť je heslo, v duchu ktorého sa ponesie projekt vybudovania knižných búdok žiakmi zo stavebného učilišťa na ihriskách v Považskej Bystrici.

viac o nápade

výška grantu 1700 €

Zdravie v pohybe v každom veku

Zámerom projektu Zdravie v pohybe v každom veku je ponúknuť zdravým deťom aj deťom s handicapom, ich rodičom a starým rodičom zmysluplné a aktívne trávenie voľného času počas týždňa a aj víkendových dní.

viac o nápade

výška grantu 1500 €

Klubovňa troch generácií

Cieľom projektu je s pomocou dobrovoľníkov zriadiť v priestoroch spoločenského domu Korytáky klubovňu troch generácií. Bude to spoločný priestor, kde budú seniori odovzdávať svoje skúsenosti a zručnosti mladšej generácií.

viac o nápade

výška grantu 1500 €

Veselá medicína pre dušu

Cieľom projektu je pomáhať hudbou a divadlom seniorom. Spolu s profesionálnymi hercami, mladými ľuďmi a aktívnymi seniormi vytvoríme program, ktorý prinesie prijemnú a priateľskú atmosféru klientom zariadení pre seniorov.

viac o nápade

výška grantu 1000 €

Spoločne pre krajšiu škôlku

Záhradu škôlky upravia dobrovoľníci na pekný a bezpečný areál plný možností trávenia voľného času pre všetky tri generácie. Deti pri spoločnej práci získajú poznatky a skúsenosti od svojich rodičov a starých rodičov.

viac o nápade

výška grantu 1100 €

Trojgeneračný Mikuláš

Pán Pavol pracuje ako šofér električky a každoročne počas vianočných sviatkov spolu s najbližšími na báze dobrovoľníctva pomáha ľuďom okolo seba.

viac o nápade

výška grantu 400 €

Kontakt

Hana Tarabová
správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
tel: +421 2 5960 2497
e-mail: nadacia@pabk.sk
PDFinformácie o programe
Pre správne fungovanie tejto stránky je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript vo vašom prehliadači.
Pre správne fungovanie tejto stránky si prosím nainštalujte moderný internetový prehliadač.