Sumou 30 000 eur aj tento rok podporí tých, ktorým záleží na zveľaďovaní komunít a ich projekt zároveň prepojí viaceré generácie. Cieľom grantu je podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tomto náročnom období tráviť spolu viac času a zároveň si pomáhať. K dnešnému dňu sa vďaka grantovému projektu realizovalo už 92 unikátnych nápadov, ktoré boli podporené sumou spolu až 140 000 eur.

 

Posledné mesiace prevrátila pandémia život nielen na Slovensku doslova hore nohami. Izolácia najviac doľahla na deti, ktoré nemohli chodiť do školy, a na seniorov. Realizovať aktivity, ktoré týmto dvom generáciám umožnia zmysluplne sa socializovať, sú ideálnym spôsobom, ako podať pomocnú ruku.  „Grant Poštovej banky prináša do regiónov projekty, ktoré v rámci komunít vytvárajú a utužujú  medzigeneračné vzťahy a v období, keď všetci trávime enormné množstvo času na sociálnych sieťach, skvelú alternatívu na aktívne a plnohodnotne strávenie času. Pätnásť projektov, ktoré sa v tomto roku už realizovali, pomohli ľuďom v komunitách po celom Slovensku získať nové vedomosti a zručnosti, umožnili im aktívne tráviť čas v príjemnom prostredí a navzájom sa lepšie spoznávať. „Sme naozaj hrdí, že pomáhame ľuďom vytvárať projekty, ktoré ich dlhodobo spájajú a majú pridanú hodnotu,“ povedala Hanka Tarabová, zodpovedná za grantový projekt Poštovej banky. „Každý rok dostávame množstvo žiadostí o grant. Mnohé z nich ponúkajú trvalo udržateľné alternatívy pre svoje okolie.  Vidno, že Slováci majú chuť a snahu meniť spoločnosť k lepšiemu a aktívne sa zapájať. A my ich v tom radi podporíme aj tento rok,“ dodáva Hanka Tarabová.

 

Grant je otvorený skutočne pre každého

 

Grantový projekt Nápad pre 3 generácie je prístupný pre všetkých, ktorí majú záujem prinášať kvalitné projekty, prepájajúce rôzne generácie. O príspevok tak môžu zažiadať  fyzické osoby, školy, škôlky, občianske združenia, ako aj nadácie. Projekty z oblasti zdravotníctva, sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, zveľaďovania verejného priestoru, životného prostredia a iných je potrebné prihlásiť na stránke grantu do 2. novembra 2021. Nadácia následne vyberie najlepšie projekty a rozdelí im spolu až 29-tisíc eur. Maximálna výška finančnej podpory na jeden projekt je 2 500 eur. Extra suma vo výške 1 000 eur je pripravená pre TOP projekt. O ňom rozhodne široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania od 2. do 10. decembra 2021. Bližšie informácie sú k dispozícii na