Podporené projekty 2022

Zapojenie troch generácií do obnovy národnej kultúrnej pamiatky Hrad Biely Kameň

Chátrajúca národná kultúrna pamiatka Hrad Biely Kameň sa stala miestom, kde sa už 2 roky pravidelne stretávajú na brigádach dobrovoľníci všetkých vekových kategórií v rozpätí od 15 do 67 rokov. Všetci bez rozdielu veku a spoločenského postavenia majú jeden spoločný cieľ: zachrániť stredoveký gotický hrad pred rozpadom a zánikom. Cieľom projektu je pod vedením skúsených odborníkov zrealizovať praktické kurzy pre dobrovoľníkov. Mladá generácia- účastníci kurzov sa naučia triediť kamene podľa tvaru a funkcie, zarábať vápennú maltu, škárovať, ošetrovať zvetralé hradné murivo, osievať suť a vyhľadávať historicky zaujímavé nálezy pod dohľadom archeológa. Stredná a staršia generácia- koučovia, budú odovzdávajú zručnosti a poznatky, predvedú ukážky, vedú účastníkov k systematickej práci na záchrane pamiatky. Tým sa zatraktívnia doterajšie 3-generačné dobrovoľnícke brigády a OZ priláka viac mladých ľudí. Cieľom je naučiť ich vážiť si kultúrne dedičstvo zapojením sa do obnovy národnej kultúrnej pamiatky spolu s dobrovoľníkmi strednej a staršej generácie.

 

Výška grantu: 2000 € + 1000 € Prémia 

Zadávateľ: OZ Castrum Sancti Georgii

Miesto realizácie: Svätý Jur

25. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov

Zámerom projektu je organizácia 25. ročníka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave v júni 2023. Predpokladá sa účasť 3-4 zahraničných detských súborov, 3-4 slovenských detských súborov a približne 20 detských súborov z Bratislavy a okolia. Program sa začína výchovnými koncertami v Bratislave a okolitých mestách. Následne v piatok popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod Starým mestom s krátkou prezentáciou všetkých zúčastnených súborov. V sobotu bude program pokračovať vystúpeniami v meste Senec a v amfiteátri v Knižkovej doline - Bratislava Rača. Tu sa uskutoční aj spoločenský večer všetkých zúčastnených detí, kde prebehnú tanečné workshopy, súťaže a ďalší sprievodný program. V nedeľu doobeda bude krojovaná svätá omša v jednom z bratislavských kostolov a následne festival vyvrcholí galaprogramom na Hlavnom námestí v Bratislave. Nemenej dôležitou súčasťou tohto ročníka festivalu bude aj jeho benefičný rozmer. Na všetkých podujatiach v rámci festivalu sa bude nachádzať tím z neziskovej organizácie Plamienok a účastníci ako aj diváci budú mať možnosť prispieť na prácu a aktivity tejto organizácie-"Deti budú tancovať deťom".

 

Výška grantu: 1 700 €

Zadávateľ: OZ Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia

Miesto realizácie: Bratislava

Cerovská rozprávková alej

Cieľom projektu je dosadiť lokálne a medonosné dreviny v existujúcom stromoradí pozdĺž bežeckej a vychádzkovej trasy pri Kríži, ktorá je využívaná obcou na bežecké či voľnočasové aktivity. V rámci projektu sa plánujú zrealizovať personalizované výsadby stromoradia, v rámci ktorých dobrovoľníci vysadia svoje stromy pri zdôraznení myšlienky ich zachovania pre ďalšie generácie. Plán je vysadiť dlhoveké stromy schopné žiť viac ako 200 rokov, výsledný efekt si naplno užijú až nasledujúce generácie. Stromy budú označené, dobrovoľníci budú vedieť, ktorý strom zasadili. Rodina/ kolektív, ktorý strom zasadí bude mať zhotovenú dokumentáciu (napr. spoločná fotka s ich stromom v archívnej kvalite). Tieto dokumenty spolu s údajmi o výsadbe a dobrovoľníkoch budú vložené do časovej schránky, ktorá bude neskôr spoločne uložená na vhodné miesto. Schránka bude označená nápisom "Otvoriť v roku 2122", teda o 100 rokov. Zároveň si ku každému zasadenému stromu deti vyrobia štítok s kresbou a opisom ich rozprávkového stromu, čím vznikne "galéria v exteriéri".

 

Výška grantu: 2 100 €

Zadávateľ: OZ Cerová Inak

Miesto realizácie: Cerová

Kopanice v kroji 2023

Projekt spočíva v príprave a realizácia festivalu Kopanice v kroji 2023, ktoré má následne za cieľ návrat tradičného ľudového odevu Myjavskej oblasti do života obyvateľov regiónu v kontexte mimo javiskových scén, zvýšenie povedomia o pestrosti ľudových odevov naprieč regiónom, prehĺbenie medzigeneračnej spolupráce, ako aj vedenie mládeže k aktívnemu udržiavaniu a zveľaďovaniu tradičnej ľudovej kultúry regiónu. V roku 2023 je podujatie koncipované nasledovne: Evanjelický kostol - prezentácia s "módnou prehliadkou" ľudových odevov 2 podoblastí regiónu; Sála obecného úradu - sprievodné prednášky zamerané na jednotlivé súčasti ľudového odevu, starostlivosť a správny postup obliekania, výstava súčastí ľudového odevu; Priestory ihriska - workshopy na viazanie ručníkov, škola paličkovania, tvorivé dielne, kultúrny program so školou tanca, animačné aktivity pre deti; Múzeum – tematické scénické prehliadky. Špeciálnym bodom programu je výstava krojovaných portrétov obyvateľov regiónu, ktorých predkov maľoval najvýznamnejší slovenský maliar Martin Benka. Z prednáškových blokov sa ďalej vytvorí videozáznam a z celého podujatia zostrih a fotografie, ktoré budú po podujatí verejne prístupné na sociálnych sieťach.

 

Výška grantu: 1 800 €

Zadávateľ: Folklórne Kopanice

Miesto realizácie: Myjavské kopanice

Detská univerzita

Zámerom projektu je zorganizovať Detskú univerzitu pre študentov, rodičov a starých rodičov triedy príma. Rodičia, starí rodičia sa vrátia do školy, alebo zoberú svoje deti a vnúčatá k sebe do práce, aby predstavili svoju profesiu a inšpirovali mladú generáciu svojim príbehom. Detská univerzita bude pozostávať z 5 častí: 1) Biznis a manažment - shadowing vo firme RISO s babičkou Naďkou Demeterovou- Ženou roka 2022 v kategórii Biznis a podnikanie. 2) Cirkulárna ekonomika - workshop o využití a recyklácii zbytkov kože po výrobe kabeliek a starých používaných kabeliek firmy Purebag, kalkulácia ceny výrobku, reklama a pokus o ich predaj na študentských trhoch s mamičkou Zuzkou Szabo. 3) Výroba farmárskych potravín a agroturistika - exkurzia na rodinnú danieliu a kačaciu farmu Laca Házika v Dolných Zahoranoch spojená s výrobou lokálnych potravinových produktov a možnostiach podnikania v agroturistike. 4) Archeológia v praxi - exkurzia v Gemersko-malohonskom múzeu spojená s prehliadkou depozitu s ockom Alexandrom Borošom. 5) Porichtuj si šurec - pečenie tradičnej ťahanej štrúdle vo vlastnej peci na školskom dvore s babičkou Ľudkou Bystrianskou. Slávnostná promócia - ukončenie Detskej univerzity spojené so stretnutím 3 generácií na školskom dvore pri pečení vlastnej pizze s talianskym lektorom Máriom Barettom.

 

Výška grantu: 2 250 €

Zadávateľ: Gymnázium Ivana Kraska

Miesto realizácie: Rimavská Sobota

Obnova a čistenie horských prameňov a studničiek v Svitačovej doline

OZ Horal River už niekoľko rokov aktívne obnovuje horské pramene a studničky v Lučanskej Malej Fatre, predovšetkým v Svitačovej doline. Za toto obdobie sa im podarilo obnoviť 7 horských prameňov. Cieľom tohto projektu je obnova horských prameňov a studničiek v Svitačovej doline (súčasť Rajeckej doliny). Prostredníctvom projektu chcú dobrovoľníci OZ Horal River- starí otcovia a otcovia ukázať mladej generácii nielen osobný príklad, ale tiež im odovzdať lásku a vzťah k prírode, prírodnému bohatstvu Slovenska a učiť ich zveľaďovať a chrániť našu prírodu a prírodné bohatstvo tak, ako aj to učili nich otcovia a starí otcovia. Výsledky práce a úsilia OZ Horal River môžu vidieť turisti v Svitačovej doline. Výsledok práce ocenia nielen turisti, ale aj lesná zver a celý lesný ekosystém Svitačovej doliny

 

Výška grantu: 2 200 €

Zadávateľ: OZ HORAL RIVER

Miesto realizácie: Žilina

Cesta rozprávkovým lesom 3

Cesta rozprávkovým lesom je kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi z Lozorna a okolitých obcí. Cieľom podujatia je spoločný pobyt rodičov, detí, starých rodičov v prírode, výchova ku vzťahu k prírode a ekológii, ako aj plnenie zaujímavých úloh. Cieľom je aj ponúknuť deťom a rodinám priestor na spoločné trávenie voľného času v prírode s množstvom aktivít kultúrnospoločenského charakteru. Podujatie sa konalo už 2krát a tešilo sa vysokej návštevnosti. Do podujatia sa zapájajú prípravami i realizáciou deti, rodičia aj starí rodičia. Deti sa musia preukázať svojou šikovnosťou a splniť zadané úlohy, ktoré sú vedomostného i fyzického charakteru. Na každom stanovišti čakajú zbojníci, vodné víly, šašovia, princezné, Snehulienka, bača, kráľ, čertice, ježibaby a ďalšie bytosti, ktoré si odbehli z rozprávky. Po splnení všetkých úloh, získajú deti odmeny. Svoju kreativitu môžu ukázať v kreatívnych dielničkách a zabaviť sa na predstavení pre deti.

 

Výška grantu: 1 650 €

Zadávateľ: OZ Lozorňáček - Centrum detí a rodiny

Miesto realizácie: Lozorno

Stretávajme sa všetci spolu

Cieľom projektu Stretávajme sa všetci spolu, je obnoviť funkčnosť bývalého amfiteátra v srdci obce Šípkové. Obec chce vytvoriť priestor pre obyvateľov všetkých generácií na vzájomné stretávanie sa, komunikovanie či oddych a relaxáciu v peknom prostredí plnom zelene. Bývalý amfiteáter, ktorý v súčasnosti chátra patril kedysi medzi vyhľadávané miesto, kde sa konali najmä dedinské zábavy. Po jeho obnove plánuje obec organizovať v amfiteátri rôzne akcie pre všetky generácie – od najmenších až po tých najstarších – koncerty, vystúpenia pre deti či spoločné opekačky. Za získané prostriedky zrekonštruujú dobrovoľníci z obce kovové prístrešky (nátery) a svojpomocne opravia tehlovú budovu, ktorá bude slúžiť ako úložný priestor.

 

Výška grantu: 2 200 €

Zadávateľ: Obec Šípkové

Miesto realizácie: Šípkové

Bicyklovanie neobmedzené vekom

Projekt Bicyklovanie neobmedzené vekom netradičným spôsobom vracia seniorom vietor do vlasov a úsmev do tvárí. Princípom sú cyklovychádzky na špeciálnych rikšiach, pričom seniorom jazdu umožňujú dobrovoľníci - piloti z mladších generácií Cieľom projektu je posunúť fungovanie iniciatívy na ešte vyššiu úroveň, a to nasledovnými aktivitami: - Zakúpenie špeciálneho fusaku na rikšu, ktorý pilotne umožní vozenie seniorov aj v zime. V súčasnosti sa vozenie koncentruje v teplejších mesiacoch, ale záujem seniorov je často aj v zime a skúsenosti z fungovania projektu v zahraničí ukazujú ako vhodnú možnosť práve takýto špeciálny fusak. Ďalšou aktivitou je vytvorenie webstránky projektu ako jednotného miesta pre informovanie o možnostiach zapojenia sa dobrovoľníkov v jednotlivých zariadeniach, ako aj o projekte ako takom a možnostiach rozšírenia do zariadení v ďalších mestách.

 

Výška grantu: 2000 €

Zadávateľ: OZ Cyklokoalícia

Miesto realizácie: Bratislava

Od Martina k Michalov

Cieľom projektu je zrealizovať významné slávnosti kolobehu roka v spoluprácou 3 generácií. Symbolom myšlienky projektu je laznícka trasa, ktorá vedie od (plánovanej) drevorezby Svätého Martina k drevorezbe Archanjela Michaela v katastri obce Horné Hámre. Táto cesta je lemovaná vznikajúcou alejou starých odrôd ovocných stromov(vysadenou zapojením 3 generácií). Zámerom projektu je vytvoriť nové drevorezby a zrealizovať komunitné slávnosti: nácvik trojkráľového divadla spojený s koledovaním, fašiangovú slávnosť, slávnosť studničiek a jánsku slávnosť. Na príprave a realizácii slávností sa budú podieľať všetky generácie- deti a mládež, dospelí dobrovoľníci a rodičia zapojených detí, starí rodičia a verejnosť z komunity z radov všetkých generácií. Každá slávnosť prebehne v inej obci okresu Žarnovica, aby myšlienkou projektu oslovili širšiu komunitu. Projekt však nebude iba o slávnostiach, ale aj realizácii praktických činov. Výstupom bude aj nová drevorezba Svätého Martina, sprievodcovia na ceste v podobe nakreslených obrazov zarámovaných v dreve z miestnych stromov(z miestnych gazdovstiev na trase) ale aj vyčistené studničky a zaopatrené stromy v aleji, ktoré vyžadujú pravidelnú starostlivosť

 

Výška grantu: 2000 €

Zadávateľ: : OZ Jablonka

Miesto realizácie: okres Žarnovica

Cesta je cieľ

Zámerom projektu je vzájomné generačné obohatenie sa o vedomosti, skúsenosti a praktické zručnosti. Pedagógovia Spojenej školy internátnej a členovia OZ „Náš svet“ odovzdajú svoje skúsenosti a praktické zručnosti študentom OU pri Spojenej škole internátnej a študentom gymnázia a tí následne nadobudnuté poznatky postúpia predškolákom z Materskej školy Okulka, žiakom bežných základných škôl, žiakom zo Špeciálnej základnej školy a deťom z Centra pre deti a rodiny, ktoré majú rôzne kombinované postihnutia. Týmto sa prelínajú a spájajú nielen tri generácie, ale aj intaktná populácia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Predkladaný projekt je zameraný na budovanie komunity, zlepšovanie vzťahov, podporovanie stretávania sa, prostredníctvom organizovania školských, mimoškolských a prázdninových aktivít založených na inkluzívnom prístupe a zvyšovania tolerancie. Projekt chce vytvoriť inkluzívne prostredie, v ktorom sa budú realizovať edukačné aktivity prostredníctvom neformálneho vzdelávania, terapeutické aktivity, športové podujatia a letný tábor.

 

Výška grantu: 2 200 €

Zadávateľ: OZ "Náš svet"

Miesto realizácie: Vranov nad Topľou

Tradičné remeslá spájajú generácie

S realizáciou projektov pre miestnu komunitu má OZ dlhoročné pozitívne skúsenosti. Má vybavenú keramickú dielňu (pec, nástroje), má nástroje pre prácu s drevom, drôtom. Záujem detí, mládeže, rodičov, dôchodcov a priateľov školy bol vždy veľký. V čase pandémie sa mnohí ocitli uzavretí v svojich domácnostiach, stratili možnosť sociálneho kontaktu, i možnosť realizovať svoje záujmy. Dochádza k odcudzovaniu sa generácií. Toto chce OZ v rámci projektu eliminovať. Chce podporiť rozvoj umeleckých zručností troch generácií. Projekt je určený pre deti a mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením a seniorov. Cieľom je podporiť záujem o remeslá a preto sa projekt bude realizovať v niekoľkých organizáciách v Prešove formou pravidelných umeleckých workshopov. Ciele : Motivovať deti k vlastnej kreativite prostredníctvom tvorivých dielní s ľudovými umelcami, výtvarných a literárnych aktivít. Motivovať deti k aktívnemu tráveniu voľného času, s osobitným zreteľom na podporu záujmu o čítanie. Podpora medzigeneračného porozumenia a výmeny skúseností a poznatkov medzi deťmi a staršou generáciou.

 

Výška grantu: 2100 €

Zadávateľ: OZ Nie sme sami

Miesto realizácie: Prešov

„Odlož mobil, vezmi knihu, zahrajme sa, spolu chvíľu!“

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie spoločných tematických aktivít v obci Horné Saliby. Pre ľudí všetkých vekových kategórii na zmysluplné trávenie času rodičov s deťmi, so starými rodičmi, osobné stretnutia so zámerom budovania si kvalitných medziľudských vzťahov. Aktivity budú zamerané na podporu a rozvoj talentov a vytvorenia si spoločného diela v oblasti LITERATÚRA - /vzdelávacie aktivity, rozprávkové čítanie, podpora čitateľskej gramotnosti a vzťahu ku knihe/. Zapojenie sa do celoslovenského projektu: „Ďakujem, sused“ s osadením Knižnej búdky, ktorou si zatraktívnia detské ihrisko, vymenia si navzájom knižky a spoja ľudí cez lásku k čítaniu. Nové skúsenosti môžu získať aj v DIVADLE, do ktorého sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie a predviesť svoje herecké nadanie. OZ si vytvorí vlastné hudobné podujatie v obore HUDBA, SPEV a TANEC, v ktorom sa okrem zábavy, môžu účastníci skamarátiť aj s nejakým hudobným nástrojom. V tvorivých dielňach rodičia a starí rodičia predvedú svoje zručnosti. Stretávať sa budú aj za účelom podpory pohybu a zdravého životného štýlu, pri rôznych športových aktivitách.

 

Výška grantu: 2200 €

Zadávateľ: OZ Rozprávky pre detičky

Miesto realizácie: Horné Saliby

Rozprávka má krásnu moc, čítajme ju pre pomoc

Hlavnou myšlienkou projektu je budovanie vzťahov a zážitkov pre žiakov so zrakovým postihnutím a na druhej strane pre dôchodcov, stretávajúcich sa v kluboch pre seniorov. Práca s kompenzačnými pomôckami je pre žiakov školy nevyhnutnosťou. A keďže ich chce škola učiť nie len dostávať, ale aj dávať, vidí príležitosť práve v stretávaní sa s ľuďmi v dôchodkovom veku, ktorých zrak sa časom zhoršil. Úlohou žiakov bude priblížiť dôchodcom prácu s lupami a ostatnými pomôckami na čítanie. Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť je súčasťou školy aj internát. Medzi žiakmi sú aj takí, ktorí vyrastajú v centrách pre deti a rodiny, prípadne sú zverení do starostlivosti iným členom rodiny. Chceli by im preto aj touto cestou dať priestor budovať vzťahy medzi generáciami, aby si vytvorili prirodzený rešpekt, úctu a vďaku k starším ľuďom, aby pochopili ich obrovskú hodnotu v našej spoločnosti. Aj preto je cieľom vytvoriť a následne udržať dlhodobú spoluprácu s klubmi seniorov.

 

Výška grantu: 1 300 €

Zadávateľ: Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím

Miesto realizácie: Bratislava

Dielničky Zeleného domu

Zelený dom Skalica už niekoľko rokov organizuje projekt dielničiek pre deti materských škôl, žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl, občianske združenia a seniorov. Tieto podujatia sa stretávajú s veľkým ohlasom nielen u detí, mládeže a seniorov, ale i u širokej odbornej verejnosti z oblasti sociálnych služieb. Projekt je celoročný a súčasťou prebiehajúcich aktivít je aj prezentácia počas podujatia Tradičné umelecké remeslá v Skalici s organizátormi podujatia, občianskym združením Tradičné ľudové umelecké remeslá má Zelený dom o.z. dlhoročnú aktívnu spoluprácu. Projekt sa taktiež prezentuje na tradičnom Skalickom jarmoku počas Skalických dní. Cieľom projektu je podpora a ďalšia realizácia pravidelných dielničiek v Skalici pre všetky vekové kategórie.

 

Výška grantu: 900 €

Zadávateľ: OZ Zelený dom Skalica

Miesto realizácie: Skalica

Učíme sa navzájom

Projekt sa bude realizovať v regióne, ktorý sa postupne vyľudňuje. Jeho obyvatelia majú málo príležitosti na kultúrne, spoločenské a športové vyžitie. Obyvateľstvu chýba spoločenský život, ktorý si v mnohých prípadoch nemôžu dovoliť. Veľkou prekážkou je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré by mohli využiť na oddych, relax, ale aj na spoločenské aktivity. Jedinou inštitúciou poskytujúcou tieto služby je základná škola. Zámerom projektu je spájať tri generácie /žiaci, rodičia, dôchodcovia/ cez spoločné aktivity, ktorými budú: a/ vzájomné vzdelávacie aktivity zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu a na zaškolenie staršej generácie do práce s IKT. Súčasťou projektu budú aj relaxačno-oddychové a športové aktivity.

 

Výška grantu: 2 100 €

Zadávateľ: Základná škola s materskou školou A. Duchnoviča, Ulič 137

Miesto realizácie: Ulič

Zelená knižnica v zeleni

Cieľom je vytvoriť priestor na vzdelávanie a diskusiu medzi generáciami a to prostredníctvom čítania vo forme otvorenej knižnice v parku miestnej základnej školy. Parčík bol dlhodobo zanedbaný, ale vďaka spolupráci žiakov, ich rodičov a zamestnancov základnej školy, začína byť miestom aktívneho odpočinku. Brány parku sú otvorené celej komunite, avšak okrem pasívneho odpočinku mu chýba aktívne využitie, ktoré sa dosiahne vytvorením "zelenej knižnice". Ide o uzamykateľnú búdku, ktorá počas väčšinu roka slúži na voľné uchovávanie a požičiavanie kníh. Knižnica nie je zelená len kvôli jej pozícii v parku, takisto šíri myšlienku zeleného myslenia - namiesto smetného koša alebo zberu papiera tu odložené a konštantne vymieňané knihy si nájdu nových a nových (dočasných) majiteľov. Keďže park základnej školy je každému dostupný, pointa čítania spojí všetky generácie našej komunity. Knižničnú búdku plánujú usadiť vedľa bylinkového záhonu - ktorá sa už vytvorila znovu využitím nefunkčnej fontány - okolo ktorej zo získanej podpory plánujú nainštalovať lavice, aby vytvorili podmienky na spoločné čítanie a diskusiu. Samotné vytvorenie knižnice sa uskutoční v spolupráci žiakov a seniorov (namaľujú búdku a lavice), ich rodičov a predstaviteľov školy, samosprávy a občianskych združení (vykonajú väčšie práce) a spájanie generácií bude pokračovať spoločným využívaním knižnice, ako aj tematickými podujatiami otvorenými pre všetkých.

 

Výška grantu: 1 350 €

Zadávateľ: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Miesto realizácie: Holice

Dušan

Zámerom projektu je aktivizácia klientov zariadenia sociálnych služieb Nádej - nocľaháreň, útulok v Bardejove. Zariadenie patrí pod Centrum sociálnych služieb v Bardejove. Aktivizáciou klientov chce Centrum podporiť ich zmysluplné napĺňanie voľného času, prípadne čas, ktorý strávia v zariadení. Centrum chce v nich motivovať a vybudovať chuť dôležitosti pre ostatných. Každá zmysluplná činnosť pomáha klientom a tento projekt súvisí so šitím. Šili by sa gombíky na posteľnú bielizeň, zašívala by sa potrhaná posteľná bielizeň, oblečenie klientov a podobne. Zodpovedným klientom za projekt by bol p. Dušan, ktorý by spolu so ženami pracoval so šijacím strojom a s ostatným potrebným materiálom. Dušan pred tým pracoval v šijacej dielni v Bardejove, a svoje skúsenosti by chcel posúvať ďalej, ženám zo zariadenia ZSS Nádej v Bardejove. Na úspešnú realizáciu bude dohliadať sociálny pracovník Zariadenia sociálnych služieb Nádej v Bardejove.

 

Výška grantu: 500 €

Zadávateľ: Centrum sociálnych služieb Bardejov

Miesto realizácie: Bardejov

Trojité D-čko

trojité D-čko -deti- dobrota - domovina. Dávno a dnes. Učíme sa od starkých, čo sa robilo kedysi po večeroch, keď ešte telku nemali. Iná doba - dávne časy, domáca výroba aj vytvorený darček vlastnými rukami.Cieľom je vytvoriť aktivity, v ktorých by sa stretávali všetci z obce. Napríklad tkanie koberčekov na krosnách, ktoré sú na obecnom úrade. Realizácia bylinkovej, zeleninovej a okrasnej záhradky vo vyvýšených záhonoch, na skrášlenie exteriéru MŠ a pravidelná starostlivosť o tento priestor. Cieľom majú byť aj stretnutia počas školského roka so zaujímavými osobami obce, napr. dedko, ktorý vyrezáva drevené obrazy. Chlapec, ktorý prerába zo starých bicyklov nové netradičné a cestuje s nimi po Európe. Návšteva včelárov, ktorí majú v obci svoje včelstvá aj dlhoročnú tradíciu tohto remesla. V obci by sa vytvoril tanečný krúžok, tvorivé dielne na tkanie kobercov, tradičné pletenie korbáčov, podpora pozitívneho vzťahu k prírode, tvorba divadelných predstavení a prezentácia detí na verejnosti- budovanie sebavedomia u detí a podpora umenia v obci. Do projektu by boli zapojené všetky možné aspekty obecného života s prepájaním generácií.

 

Výška grantu: 1 500 €

Zadávateľ: Základná škola s materskou školou Richvald

Miesto realizácie: Richvald

Priblíženie tradičného mlynárskeho remesla verejnosti

Hlavnou myšlienkou projektu je priblíženie 5 generačného pšeničného mlynu pre širšiu verejnosť. Cieľom je zamerať sa na ľudí so záujmom nahliadnuť k mlynárskemu remeslu. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie od základnej školy po seniorov. Realizácia projektu spočíva v sprístupnení priestorov na nahliadnutie a vysvetlenie fungovania tradičnej technológie mletia pšenice- exkurziami. Účastníkov prevedú od síl na pšenicu, cez mletie múky až po expedovanie. Vďaka prostriedkom z dotácie sa v mlyne spoja generácie od seniorov, cez deti, mládež a mamičky na materskej, ktoré začali doma piecť. Okrem ukážky mlynu sa široká verejnosť naučí ako využiť bohatstvo starých mám, múku, na ďalšie využitie. Objekt aj samotný mlyn je potrebné doplniť o zázemie pre verejnosť ako, napríklad, lavičky, šatňa a učebňa pre workshop. Okrem možnosti nahliadnuť k mlynárskemu remeslu, má mlyn aj sociálny rozmer. Jeho produkty sa poskytujú v rámci balíčkov v blízkej sociálnej výdajni.

 

Výška grantu: 2 100 €

Zadávateľ: Mlyn Špačince

Miesto realizácie: Špačince

Letné kino s posedením pre všetky generácie

Cieľom je vytvorenie posedenia za budovou Komunitného centra a nainštalovanie plátna na premietanie rozprávok a filmov na využívanie voľného času rodín a spájanie generácií. Tiež vybudovanie príjazdového chodníka, ktorý by umožnil bezbariérový prístup pre mamičky s kočíkmi a pre seniorov z vozíkmi. Na realizácií projektu sa budú podieľať dobrovoľníci - mládež, aktívni obyvatelia aj aktívni seniori pomôžu pri terénnych úpravách. Cieľom je prilákať aj staršiu generáciu do Komunitného centra a zapojiť všetky generácie do spoločných kultúrno - spoločenských akcií. Verejnoprospešným prínosom bude budovanie občianskych komunít, založených na aktívnej participácii ich členov, podpora pozitívnej zmeny a posilňovanie súdržnosti v obci.

 

Výška grantu: 2 100 €

Zadávateľ: Komunitné centrum Tekovské Lužany

Miesto realizácie: Tekovské Lužany

Znievkova pokladnička

Aktívne prepojenie troch generácií - detí, rodičov, starých rodičov a ďalších občanov podľa záujmu pri transfere a nadobúdaní a prehlbovaní finančných kompetencií, finančnej gramotnosti. Deti by sa pod záštitou maňušky Znievka, ktorá ich bude sprevádzať počas celého projektu oboznámili s históriou vzniku platidiel, ich významom, prečo vznikli, načo prioritne slúžili, akým spôsobom sa používali, kde boli objavené. Všetci sa spoločne vyberú aj po stopách znievskeho pokladu, traduje sa, že sa nachádza na Hrade Zniev, a takto sa zážitkovou formou prepoja poznatky z minulosti s prítomnosťou aj s aktívnym pohybom. Na základe poznatkov si všetky tri generácie budú vyrábať peniaze - mince i v papierovej forme. Hravou formou sa deti oboznámia s hodnotou peňazí, napr. hrou na obchod, na banku, na bankára, na lekára prostredníctvom cielene zameraných didaktických aktivít získajú základy finančnej gramotnosti. Súčasťou projektu budú aj praktické činnosti- deti budú vystrihovať bankovky z farebného papiera, predškoláci už budú uvádzať aj ich nominálnu hodnotu, mince budú vyrábať tvarovaním modelovacej hmoty a vyrážaním. Mladší budú ako mince používať aj gombíky rôznych veľkostí, čím väčší, tým vyššia hodnota, deti sa budú učiť triediť „peniaze“. Projekt zastreší aj Znievkov škôlkarsky jarmok, Znievkova výmenná burza, oceňovanie dobrých skutkov - priebežne, v každej triede deti budú hodnotiť dobré skutky a oceňovať ich menom kamaráta, každý týždeň sa ocení dieťa, ktoré ich bude mať najviac od kamarátov. Deti sa naučia, že je dôležitá aj nezištná pomoc.

 

Výška grantu: 750 €

Zadávateľ: Materská škola Kláštor pod Znievom

Miesto realizácie: Kláštor pod Znievom

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies